Premis Marco de Oro
Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal  
1.- Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FIRA de Barcelona informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per a la FIRA i sota la seva responsabilitat, fitxer que ha estat degudament comunicat al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades amb el número 2001920004 de codi de registre.

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar informació i prestació dels serveis oferts pel Portal, així com per a la realització d’activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de correus electrònics.

En cas de realitzar activitats promocionals i publicitàries a través de correu electrònic, s’obtindrà el consentiment exprés de l’usuari segons allò disposat a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

1.1.- Consentiment de l’Usuari: L'Usuari accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel Portal, o proporcionades omplint qualsevol formulari que hi aparegui, així com de les derivades de les eventuals relacions comercials que puguin generar-s’hi, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal anteriorment descrit.

Durant el procés de recollida de dades, i en aquella secció del Portal on se sol·licitin aquestes, l’Usuari serà convenientment informat, mitjançant un hipervincle o a través de la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis i dels presents drets.

1.2.- Drets de l’Usuari: L’Usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i particularment els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos descrits anteriorment.

Els drets als que fa referència el paràgraf anterior podran ser exercits per l’Usuari mitjançant la sol·licitud dirigida a FIRA BARCELONA, Av. Reina M. Cristina s/n, 08004 Barcelona o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça (datos@firabcn.es).

1.3.- Mesures de seguretat: FIRA BARCELONA declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons el que s’ha disposat al Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

1.4.- Cookies: FIRA informa l’Usuari que per tal d’accedir a alguna part dels continguts del Portal, pot ser necessari emplenar prèviament els fitxers d’alta, o similar, en els quals se sol·liciti a l’Usuari la introducció de dades de caràcter personal. Igualment, i amb l’objectiu de millorar els seus serveis, FIRA podrà activar programes “cookies” a través dels quals s’obtinguin dades de l’usuari.

 
 

Inici

Informació

Expositors

Visitants

Jornades

Premsa

Recinte

Enllaços

Mapa Web